Schrijf in mijn gastenboek
  • Van Tilburg Marc (14 oktober 2015): Dag Michaël, ik begroet je langs deze weg omdat ik niet meer op smartschool kan. Hoe loopt het tegenwoordig met je schilderkunst? En hoe zit het op school. Nogal een goede uurrooster? Ik ben druk bezig met schilderen,-nog altijd academie- en schilder thuis ook nog wat. Ik heb wat geëxperimenteerd met verschillende materialen . Resultaat: abstract werk. Echt leuk om te doen. De toneelrepetities zijn terug gestart. Hopelijk kan je volgend jaar eens komen kijken. Hou alvast een dag in één van de volgende weekends vrij om naar onze (ABC Theater )opvoering te komen: laatste weekend februari en de 2 eerste weekends van maart . Als je me een bericht stuurt, zend dit dan van je gewone mailadres en niet meer via smartschool. see you Marc marvanti@hotmail.com